A SOPRONI MOZDONYVEZETŐKÉRT ALAPÍTVÁNY

<td><center><span title="Mozdonyvezetői segédletek"><a href="http://somalap.hu"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/mozdony1.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/mozdony.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/mozdony1.png '" align="center" width="100" height="80" /><br />Mozdonyvezetői segédletek</a></span></center></td> <p></p>

<td><center><span title="Programokon készült fotók, videók letöltése"><a href="http://gofile.me/3NxD1/YJsuVxUw9"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/galeria1.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/galeria.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/galeria1.png '" align="center" width="100" height="80" /><br />Galéria</a></span></center></td> <p></p>

SOMA
programok

Fürdőjegyek,
pihenési utalványok

Belépőjegyek
bérletek

Családi
segélyek

Csoportos
támogatások

Mozdonyvezetők
elérhetőségei

Információs adatok


A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány


Székhely : 1145 Budapest, Bácskai utca 11.
Telephely : 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Adószám :
18199277 - 1 - 42
Bankszámlaszám :
10700426 - 48463601 - 51100005
Telefon : + 36 30 865 2013
Weboldal : http://somalap.hu
Alapítva 2008. október 17. - én a Sopronban mozdonyvezetői munkát ellátó dolgozók és családtagjaik támogatására.

Alapító :

Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ, 1145 Budapest, Bácskai út 11.)

Az Alapítvány célja :

 • A soproni mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása.
 • A soproni mozdonyvezetők egészségének megőrzése, annak megromlása esetén javítása, a mozdonyvezetői munkavégzés anyagi kockázatának és az életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése.
 • A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.
 • A soproni mozdonyvezetők szakmai, nyelvi és társadalompolitikai ismereteinek bővítése, oktatása a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés és a munkaerő piaci alkalmazkodás érdekében.
 • A soproni mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.

 • Az Alapítvány tevékenysége :


 • egészségügyi tevékenység | betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció
 • szociális tevékenység | családsegítés, egészségkárosultak és időskorúak támogatása
 • oktatási tevékenység | képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • jogvédő tevékenység | emberi- és állampolgári jogok védelme
 • sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

 • Az Alapítvány nyitott, magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik a működését. Az alapítvány politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el.


  Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott öt tagú kuratórium kezeli. A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait határozatlan időre kérte fel az alapító..