Kuratórium

Igénybe vehető támogatások


A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány


Székhely : 1145 Budapest, Bácskai utca 11.
Telephely : 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Adószám :
18199277 - 1 - 42
Bankszámlaszám :
10700426 - 48463601 - 51100005
Telefon : + 36 30 865 2013
Weboldal : http://somalap.hu


Alapítva 2008. október 17. - én a Sopronban mozdonyvezetői munkát ellátó dolgozók és családtagjaik támogatására.

Alapító :

Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ, 1145 Budapest, Bácskai út 11.)

Az Alapítvány célja :

 • A soproni mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása.
 • A soproni mozdonyvezetők egészségének megőrzése, annak megromlása esetén javítása, a mozdonyvezetői munkavégzés anyagi kockázatának és az életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése.
 • A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.
 • A soproni mozdonyvezetők szakmai, nyelvi és társadalompolitikai ismereteinek bővítése, oktatása a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés és a munkaerő piaci alkalmazkodás érdekében.
 • A soproni mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.

 • Az Alapítvány tevékenysége :


 • egészségügyi tevékenység | betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció
 • szociális tevékenység | családsegítés, egészségkárosultak és időskorúak támogatása
 • oktatási tevékenység | képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • jogvédő tevékenység | emberi- és állampolgári jogok védelme
 • sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

 • Az Alapítvány nyitott, magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik a működését. Az alapítvány politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el.

  Az alapítvány vagyonának kezelését
  3 tagú kuratórium végzi

  Évente legalább 2 - szer ülésezik.
  A működéssel kapcsolatos ügyekben az üléseken, míg a beadott támogatási kérelmek elbírálásáról,
  elektronikus szavazás útján dönt.

  A kuratórium tagjai

  Elnök :
  Takács Tibor

  <br /> <dd><font color="black" size="2">Lakcím : 9421 Fertőrákos Malom utca 2.</font></dd> <p></p>
  Telefonszám : + 36 30 865 2013
  Feladatkör : pénzügy, kulturális jegyek, üdülési utalványok igénylése, propaganda,
  program szervezés, online kérelmek (regisztráció), weboldal szerkesztés


  Titkár :
  Balogh Tibor

  <br /> <dd><font color="black" size="2">Lakcím : 9400 Sopron Király Jenő utca 30. fsz. 3.</font></dd> <p></p>
  Telefonszám : + 36 30 832 9589
  Feladatkör : adminisztráció, pénzügy, fürdőjegyek igénylése,
  sport szervezés, propaganda


  Tag :
  Balogh József

  <br /> <dd><font color="black" size="2">Lakcím : 9700 Szombathely Kodály Zoltán utca 14.</font></dd> <p></p>
  Telefonszám : + 36 30 701 29 76
  Feladatkör : kulturális kirándulás, programszervezés,
  szombathely összekötő, propaganda
 • Own (autologous) bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Brother or sister Cord blood stem cells transplantation
 • autism
 • autism
 • autism
 • NEWMED/