Kérjük, támogassa alapítványunkat adójának 1%-ával.»Adószámunk: 18199277-1-42

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

Alapítvány

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

Székhely: 1145 Budapest, Bácskai utca 11.
Telephely: 9421 Fertőrákos, Malom utca 2.
Adószám: 18199277-1-42
Bankszámlaszám: 10700426-48463601-51100005
Telefon: + 36 30 865 2013
Weboldal: https://somalap.hu

Alapító

Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ, 1145 Budapest, Bácskai utca 11.)

Alapítva 2008. október 17-én a Sopronban mozdonyvezetői munkát ellátó dolgozók és családtagjaik támogatására.

Az Alapítvány működése

Az Alapítvány nyitott, magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik a működését. Az alapítvány politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el.

A  működéssel kapcsolatos ügyekben az üléseken  (amit évente legalább 2 - szer tart) szavazással dönt, míg az online beadott támogatási kérelmek teljesítése a szervezet ÜGYREND - szabályzata alapján történik. 

A vagyon kezelését a 3 tagú kuratórium végzi.

Kuratórium

Elnök

Takács Tibor

Feladatkörök:
online kérelmek (regisztráció), pénzügy, program szervezés, propaganda, weboldal szerkesztés
Telefonszám:
Takács Tibor

Titkár

Csomó Csilla

Feladatkörök:
adminisztráció, kulturális jegyek, pénzügy, program szervezés
Telefonszám:
Csomó Csilla

Tag

Forgó Csaba

Feladatkörök:
fürdőjegyek igénylése, üdülési utalványok igénylése
Telefonszám:
Forgó Csaba

Az Alapítvány célja

 • A soproni mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása.
 • A soproni mozdonyvezetők egészségének megőrzése, annak megromlása esetén javítása, a mozdonyvezetői munkavégzés anyagi kockázatának és az életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése.
 • A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.
 • A soproni mozdonyvezetők szakmai, nyelvi és társadalompolitikai ismereteinek bővítése, oktatása a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés és a munkaerő piaci alkalmazkodás érdekében.
 • A soproni mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.

Az Alapítvány tevékenysége

 • egészségügyi tevékenység | betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció
 • szociális tevékenység | családsegítés, egészségkárosultak és időskorúak támogatása
 • oktatási tevékenység | képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • jogvédő tevékenység | emberi- és állampolgári jogok védelme
 • sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)