A Soproni Mozdonyvezetőkért alapítvány

Igényelhető támogatások :


Az alapítvány működése :
Alapítva 2008. október 17. - én a Sopronban mozdonyvezetői munkát ellátó dolgozók és családtagjaik támogatására.

- Alapító okirat
- Támogatási ügyrend
- Pénztár szabályzat
- Éves beszámolók

Székhely : 1145 Budapest, Bácskai utca 11.
Telephely : 9421 Fertőrákos, Malom utca 2.
Adószám : 18199277 - 1 - 42
Bankszámlaszám : 10700426 - 48463601 - 51100005
Telefon : + 36 30 865 2013
Weboldal : http://somalap.hu


Az alapítvány vagyonának kezelését 3 tagú kuratórium végzi
Évente legalább 2 - szer ülésezik. A működéssel kapcsolatos ügyekben az üléseken szavazással dönt.
A támogatási kérelmek beadása elektronikus űrlapok beküldésével történik.A kuratórium tagjai


Elnök :
Takács Tibor


Telefonszám : + 36 30 865 2013
Feladatkör :
üdülési utalványok, fürdőjegyek igénylése

online kérelmek (regisztráció), weboldal szerkesztés


Titkár :
Balogh Tibor


Telefonszám : + 36 30 832 9589
Feladatkör :
adminisztráció, pénzügy,

program szervezés, propaganda


Tag :
Balogh József


Telefonszám : + 36 30 701 29 76
Feladatkör :
szakmai, kulturális kirándulások

program szervezés, propaganda

Az Alapítvány célja :

A soproni mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása.
A soproni mozdonyvezetők egészségének megőrzése, annak megromlása esetén javítása, a mozdonyvezetői munkavégzés anyagi kockázatának és az életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése.
A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.
A soproni mozdonyvezetők szakmai, nyelvi és társadalompolitikai ismereteinek bővítése, oktatása a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés és a munkaerő piaci alkalmazkodás érdekében.
A soproni mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.

Az Alapítvány tevékenysége :

Egészségügyi tevékenység | betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció
Szociális tevékenység | családsegítés, egészségkárosultak és időskorúak támogatása
Oktatási tevékenység | képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Kulturális tevékenység
Jogvédő tevékenység | emberi- és állampolgári jogok védelme
Sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

Az Alapítvány nyitott, magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik a működését. Az alapítvány politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el.


Támogatóink :

GYSEV-nél szolgálatot teljesítő mozdonyvezetők és családjaikGYSEV Zrt. Sopron * vasúti személy és teher fuvarozás *
http://gysev.hu

Loc&More Sopron * vasútmodell és design *
http://locandmore.eu

Art-Copy Sopron * arculattervezés, reklámgrafika, kiadványok *
http://art-copy.hu
Hotel Hasik Döbrönte * családcentrikus wellness hotel *
http://hasik.hu


Köszönet mindazoknak !
- akik ADÓJUK 1% - ával,
egyszeri vagy tartós adománnyal támogatnak bennünket,
- akik jelenleg segítenek
vagy ezután fognak munkánkban részesedést vállalni.