Családi segélyek


A támogatás célja, feltétele és módja :


Támogatási rendszerünknek ez a formája valamilyen rendkívüli esemény (gyermek születés, haláleset, betegség, katasztrófa, nagyobb összegű tanulmányi kiadás, stb.) bekövetkeztéből adódó, szűkös anyagi helyzetben vehető igénybe.

Többször igényelhető segélyek :
- gyermekszületés 30.000 Ft,
- hozzátartozó elhalálozása 50.000 Ft, (szülő, házastárs, gyermek)
- dolgozó elhalálozása 70.000 Ft,

SEGÉLY IGÉNYLÉSE

Egyszer igényelhető segélyek :
- egészségügyi vagy
- szociális vagy
- tanulmányi
Az összeg nagysága max. 120.000 Ft, amiről a kuratórium a felmért szociális helyzettanulmány alapján dönt.


SEGÉLY IGÉNYLÉSE


A segélyek ugyanazon eseményre, együtt nem vehetők igénybe !.


Csak olyan kérelmet tudunk elfogadni amit a kérelmező igazoló dokumentumokkal alá tud támasztani, (kórházi lelet, tanulmányi szerződés, anyakönyvi kivonat stb.) és azok elektronikus másolatát csatolta az űrlap kitöltésekor.


A kérelmekről a kuratórium elektronikus szavazás útján dönt. A kért összeget módjában áll módosítani illetve, ha jogosulatlannak tartja elutasítani. Az eredményről email - ben vagy telefonon értesítést küld, melyet ha a kérelmező elfogad, megtörténik a megítélt támogatási összeg átutalása.


A kérelmet csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha
az igazoló okmányon feltüntetett dátum és a beadás időpontja között kevesebb, mint 60 nap telt el !  • Own (autologous) bone marrow stem cells transplantation
  • Cord blood stem cells transplantation
  • Brother or sister Cord blood stem cells transplantation
  • autism
  • autism
  • autism
  • NEWMED/