A SOPRONI MOZDONYVEZETŐKÉRT ALAPÍTVÁNY

<td><center><span title="Mozdonyvezetői segédletek"><a href="http://somalap.hu"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/mozdony1.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/mozdony.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/mozdony1.png '" align="center" width="100" height="80" /><br />Mozdonyvezetői segédletek</a></span></center></td> <p></p>

<td><center><span title="Programokon készült fotók, videók letöltése"><a href="http://gofile.me/3NxD1/YJsuVxUw9"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/galeria1.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/galeria.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/galeria1.png '" align="center" width="100" height="80" /><br />Galéria</a></span></center></td> <p></p>

SOMA
programok

Fürdőjegyek,
pihenési utalványok

Belépőjegyek
bérletek

Családi
segélyek

Csoportos
támogatások

Mozdonyvezetők
elérhetőségei

Családi segélyek


A támogatás célja, feltétele és módja :


Támogatási rendszerünknek ez a formája valamilyen rendkívüli esemény (gyermek születés, haláleset, betegség, katasztrófa, nagyobb összegű tanulmányi kiadás, stb.) bekövetkeztéből adódó, szűkös anyagi helyzetben vehető igénybe.

Többször igényelhető segélyek :
- gyermekszületés 20.000 Ft,
- hozzátartozó elhalálozása 30.000 Ft,
- dolgozó elhalálozása 50.000 Ft,

SEGÉLY IGÉNYLÉSE

Egyszer igényelhető segélyek :
- egészségügyi vagy
- szociális vagy
- tanulmányi
Az összeg nagysága 10.000 - 50.000 Ft, amiről a kuratórium a felmért szociális helyzettanulmány alapján dönt.


SEGÉLY IGÉNYLÉSE


A segélyek ugyanazon eseményre, együtt nem vehetők igénybe !.


Csak olyan kérelmet tudunk elfogadni amit a kérelmező igazoló dokumentumokkal alá tud támasztani, (kórházi lelet, tanulmányi szerződés, anyakönyvi kivonat stb.) és azok elektronikus másolatát csatolta az űrlap kitöltésekor.


A kérelmekről a kuratórium elektronikus szavazás útján dönt. A kért összeget módjában áll módosítani illetve, ha jogosulatlannak tartja elutasítani. Az eredményről email - ben vagy telefonon értesítést küld, melyet ha a kérelmező elfogad, megtörténik a megítélt támogatási összeg átutalása.


A kérelmet csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha
az igazoló okmányon feltüntetett dátum és a beadás időpontja között kevesebb, mint 60 nap telt el !