Igénybe vehető támogatások

<td> <center><span title="Kuratóriumi információk"><a href="http://somalap.hu/alapitvany"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/somagombsotet.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/somagombvilagos.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/somagombsotet.png '" align="center" width="80%" height="80%" /></a></span></center> </td> <p></p>

<td> <center><span title="Aktuális programok és azokra való jelentkezések, határidők"><a href="http://somalap.hu/2022mikulas"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/programgombsotet.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/programgombvilagos.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/programgombsotet.png '" align="center" width="80%" height="80%" /></a></span></center> </td> <p></p>

<td> <center><span title="Csoportos programok, rendezvények támogatásának igénylése"><a href="http://somalap.hu/csoportostamogatas"><img src="http://somalap.hu/galeria/kepek/csoportgombsotet.png" onmouseover="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/csoportgombvilagos.png'" onmouseout="this.src='http://somalap.hu/galeria/kepek/csoportgombsotet.png '" align="center" width="80%" height="80%" /></a></span></center> </td> <p></p>

A Soproni Mozdonyvezetőkért alapítványSzékhely : 1145 Budapest, Bácskai utca 11.
Telephely : 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Adószám :
18199277 - 1 - 42
Bankszámlaszám :
10700426 - 48463601 - 51100005
Telefon : + 36 30 865 2013
Weboldal : http://somalap.hu


Alapítva 2008. október 17. - én a Sopronban mozdonyvezetői munkát ellátó dolgozók és családtagjaik támogatására.

Az Alapítvány célja :

A soproni mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása.
A soproni mozdonyvezetők egészségének megőrzése, annak megromlása esetén javítása, a mozdonyvezetői munkavégzés anyagi kockázatának és az életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése.
A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.
A soproni mozdonyvezetők szakmai, nyelvi és társadalompolitikai ismereteinek bővítése, oktatása a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés és a munkaerő piaci alkalmazkodás érdekében.
A soproni mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.

Az Alapítvány tevékenysége :

Egészségügyi tevékenység | betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitáció
Szociális tevékenység | családsegítés, egészségkárosultak és időskorúak támogatása
Oktatási tevékenység | képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Kulturális tevékenység
Jogvédő tevékenység | emberi- és állampolgári jogok védelme
Sporttevékenység (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

Az Alapítvány nyitott, magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik a működését. Az alapítvány politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el.

Az alapítvány vagyonának kezelését
3 tagú kuratórium végzi

Évente legalább 2 - szer ülésezik.
A működéssel kapcsolatos ügyekben az üléseken, míg a beadott támogatási kérelmek elbírálásáról,
elektronikus szavazás útján dönt.

A kuratórium tagjai


Elnök :
Takács Tibor


Telefonszám : + 36 30 865 2013
Feladatkör :
pénzügy, kulturális jegyek,
üdülési utalványok igénylése,

propaganda,program szervezés,
online kérelmek (regisztráció),
weboldal szerkesztésTitkár :
Balogh Tibor


Telefonszám : + 36 30 832 9589
Feladatkör :
adminisztráció, pénzügy,
fürdőjegyek igénylése,

sport szervezés, propaganda


Tag :
Balogh József


Telefonszám : + 36 30 701 29 76
Feladatkör :
kulturális kirándulás,
programszervezés,

szombathely összekötő,
propaganda


  • Own (autologous) bone marrow stem cells transplantation
  • Cord blood stem cells transplantation
  • Brother or sister Cord blood stem cells transplantation
  • autism
  • autism
  • autism
  • NEWMED/